Opiskelu>Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto

Lukion opiskeluhuollolla tarkoitetaan lukion toimintakulttuurin yhteisöllistä kehittämis- tä opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opintomenestyksen edistämiseksi. Yksilöllisessä opiskeluhuollossa toimitaan opiskelijan auttamiseksi moniammatillisena yhteistyönä varhaisen puuttumisen periaatteiden mukaisesti.

Tapiolan lukion yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, terveydenhoita- ja, psykologi, kuraattori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja sekä opettajakunnan jäsen. Kak- si kertaa lukuvuodessa opiskeluhuoltoryhmä pitää yhteistyökokouksen opiskelijoiden ja huoltajien edustajien kanssa. Ensimmäisen vuoden opiskelijat perehdytetään opiske- luhuollon toimintatapoihin ja tehtäväalueeseen ensimmäisen jakson aikana. Huoltajille opiskeluhuollosta tiedotetaan vanhempainilloissa sekä tarvittaessa wilmatiedotteilla. 

 

Lukion terveydenhuolto

Lukion terveydenhoitaja on tavattavissa koululla tiistaista torstaihin klo 7.30 - 15.30 ja perjantaisin klo 7:30 - 13.45. Lukion 1-luokkalaisille tehdään terveystarkastus, muille opiskelijoille tarkastus tehdään tarvittaessa ja opiskelijan niin halutessa. Lukion 2. vsk:n opiskelijat tulevat koululääkärille ja pojille suoritetaan samalla kutsuntojen ennakkoterveystarkastus. Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä myös seksuaaliterveysneuvonta- ja raskaudenehkäisyasioissa. 

Koululääkärin vastaanotolle opiskelija voi hakeutua terveydenhoitajan kautta. Terveydenhoitaja antaa puuttuvat rokotukset ja kirjoittaa rokotustodistukset. Häneltä saa myös terveystodistuksen. Lisäksi terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastuksen armeijan kutsuntoja varten.

Kouluterveydenhoito on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa, johon ei sisälly sairaanhoitoa ensiapua lukuun ottamatta. Ensiaputilanteessa huoltajalla on vastuu opiskelijan saattamisesta jatkohoitoon.

Terveydenhoitaja Seija Vuori      
puh.             046-877 2369
email:         seija.vuori@espoo.fi

AVOVASTAANOTOT
Ilman ajanvarausta, nopeiden asioiden hoitoon tarkoitettu palvelu (esim. rokotukset) ajoittuvat ajalle
7:30-8:15
11-12
12:30-13:15
15-15:30


Lukiokuraattori

Lukiokuraattori on lukion sosiaalityöntekijä. Hänen kanssaan voi keskustella kaikkiin sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä asioista, kuten ihmis- ja perhesuhteista sekä erilaisista elämänmuutoksista ja sosiaaliturvasta. Opiskelija on tervetullut keskustelemaan myös, jos oma kehitys tai itsenäistyminen mietityttää. 

Kuraattorin pääasiallisimmat työskentelytavat ovat keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Tarvittaessa kuraattori on yhteydessä myös nuoren vanhempiin tai muihin ammattiryhmiin sekä ohjaa nuoren jatkohoitoon tai muiden palvelujen piiriin. 

Lukiokuraattori tapaa opiskelijoita sovitusti lukiolla. Hänet tavoittaa puhelinnumerosta 046 877 2691 (myös tekstiviestit).

Myös lukiolaisen vanhemmat voivat olla kuraattoriin yhteydessä, jos ovat huolissaan omasta nuoresta tai perheen tilanteesta                
puh.               09-816 82799
                       046-877 2691
              
Lukion erityisopettaja

Erityisopettaja kartoittaa mahdollisia lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksia ensimmäisten kouluviikkojen aikana. Lukiseula tehdään kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. Erityisopettaja kutsuu opiskelijoita haastatteluun ja mahdolliseen tarkempaan yksilölliseen  lukitestiin seulatulosten perusteella. Oppimiseen liittyvissä erityisvaikeuksissa on mahdollista saada yksilöohjausta ja tukea.

Päävastuu lukitestaukseen osallistumisesta ja erityisjärjestelyjen hakemisesta on opiskelijalla ja huoltajalla. Rehtori neuvoo erityisjärjestelyjen hakemisessa. Tarkempia menettelyohjeita kannattaa kysyä lukion erityisopettajalta, rehtorilta tai opintojen ohjaajalta. Lisätietoja erityisjärjestelyistä ylioppilaskirjoituksissa löytyy sivulta http://www.ylioppilastutkinto.fi/

Tapiolan lukion erityisopettajana toimii Inka Saajoranta-Kurvinen, puh. 050-360 3974.

Lukion psykologi

Lukiopsykologi ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Lukiopsykologin vastaanotolle hakeutumisen syinä voivat olla esim. väsymys, stressi, ahdistuneisuus, jännittäminen, masennus tai äkilliset elämänmuutos- ja kriisitilanteet. Myös ihmissuhteisiin, opintojen sujumiseen sekä tulevaisuuden suunnitelmiin liittyvistä huolista voi olla tarpeen keskustella lukiopsykologin kanssa.

Lukiopsykologin vastaanotolla järjestettävät yksilölliset tapaamiset ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Käyntimäärät ja niiden toteuttamistapa sovitaan yksilöllisesti. Tapaamiset järjestetään työpäivän aikana ja tarvittaessa lukiopsykologi kirjoittaa opiskelijalle poissaolotodistuksen oppitunnin ajaksi. Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle itse tai esim. huoltajan, terveydenhoitajan, ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan suosittelemana.

Lukiopsykologi kirjaa asiakastiedot asiakastietojärjestelmä AURAan (rekisteriseloste on nähtävillä Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.espoo.fi/suko sekä psykologin vastaanottotilassa). Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

Psykologin vastaanottotila on osoitteessa Itätuulentie 2 B.

Ajan voi varata psykologilta puhelimitse (09 816 23619), tekstiviestillä (050 389 4100) 

Opinto-oppaasta löytyvät myös kaikki sähköpostiosoitteet.

 

 

Instagram

Powered by Aava 3