Opiskelu>Oppiaineet - OPS 2003>Äidinkieli

Äidinkieli

Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine, joka tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Äidinkielen myötä ihminen omaksuu yhteisönsä kulttuurin ja rakentaa identiteettiään. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus tähtää sellaisiin viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin, jotka luovat riittävät edellytykset jatko-opinnoille, osallisuudelle työelämässä ja aktiiviselle kansalaisuudelle.

Kurssien suorittamisjärjestys (suluissa syventävät / soveltavat)

I lukuvuosi: AI01, AI02 ja AI03 (AI07, AI10)

II lukuvuosi: AI04, AI05 ja AI06 (AI07, AI10, AI13)

III lukuvuosi: AI08 ja AI09 (AI10, AI13)

Opiskelun ydinalueita ovat kieli ja kirjallisuus sekä media ja viestintä. Jokaisella kurssilla luetaan kaksi kaunokirjallista teosta, kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja harjoitetaan puheilmaisua. Joillakin kursseilla käydään myös teatterissa.

Menestyäksesi äidinkielen ylioppilaskokeessa on tärkeää, että valitset myös syventäviä ja soveltavia kursseja. Päättökoe perustuu pakollisiin ja syventäviin kursseihin.

Syventävät ja soveltavat kurssi

AI07 Puheviestinnän taitojen syventäminen

Kurssilla rohkaistut ilmaisemaan itseäsi vapautuneesti ja luontevasti. Opit hallitsemaan erilaisia puhe- ja esiintymistilanteita. Opit myös erittelemään sekä puhujan että sanoman luotettavuutta.

AI08 Tekstitaitojen syventäminen

Kurssilla varmistat, että hallitset tekstitaidon vastauksen laatimisen. Harjoittelet analyyttisen ja kriittisen lukemisen ja sujuvan kirjoittamisen taitoa. Kurssi soveltuu vasta neljän ensimmäisen kurssin suorittaneille.

AI09 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri

Kurssilla perehdyt median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Syvennät kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Kehität ajattelutaitoa ja kirjallista ilmaisua kohti lukion päättötason vaatimuksia.

AI10 Luova kirjoittaminen

Kurssilla kehität omaa tapaasi kirjoittaa. Perehdyt kirjoitustyyleihin ja harjoittelet erityylisten tekstien kirjoittamista. Rohkaistut taiteellisuuteen ja luovuuteen.

AI11 Kirjallisuusdiplomikurssi

Kurssilla perehdyt kattavasti kaunokirjallisuuteen. Luet laajan valikoiman maailmankirjallisuutta, kotimaisia klassikoita ja nykykirjallisuutta. Kurssi suoritetaan itsenäisesti.

Kirjallisuusdiplomilista löytyy täältä 

AI12 Elokuvia ja dramaturgiaa 

Kurssilla paneudut elokuvaan pintaa syvemmältä. Perehdyt elokuvan rakentumiseen eli ns. dramaturgiseen ajatteluun. Kurssilla voidaan myös tehdä itse lyhytelokuvia. Kurssia ei tarjota joka lukuvuonna.

AI13 Kielenhuollon kurssi

Kurssilla perehdyt kielenhuollon periaatteisiin. Kertaat kielenhuollon tärkeimmät alueet.

Itsenäiset suoritukset

Kurssit voi suorittaa itsenäisesti missä jaksossa tahansa. Itsenäisiin suorituksiin ilmoittaudutaan seuraaville opettajille:

AI02 Hanna Kokkonen

AI03 Hanna Kokkonen

AI04 Jaana Tenho

AI05 Anna Marin

AI06 Katariina Soine

Puheviestintätaitojen päättökoe 

Kolmantena tai neljäntenä opiskeluvuotena on mahdollista suorittaa lukiodiplomeihin rinnastuva Puheviestintätaitojen päättökoe. Koe perustuu pakollisilla äidinkielen ja kirjallisuuden kursseilla opiskeltuihin taitoihin, mutta sitä varten on suositeltavaa käydä syventävä kurssi AI07 Puheviestintätaitojen syventäminen. Koe koostuu esiintymis- ja ryhmätehtävästä, ja se järjestetään joulu-tammikuussa. Katso tarkempia tietoja alla olevasta linkistä Puheviestintätaitojen päättökoe. 

Klassikkoprojekti

Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun kuuluu klassikkoprojekti. Valitse kotimaisten klassikkokirjojen listasta (ks. linkki) kuusi teosta. Ajoita niiden lukeminen niin, että olet lukenut kaikki kuusi, kun aloitat kuudennen äidinkielen kurssin (AI06). Tämä kurssi tarjotaan yleensä kolmannen kouluvuoden syksyllä.

Kirjaa kaikki lukemasi teokset lukukansioosi tai lukupäiväkirjaasi. Tee niistä tiiviit muistiinpanot ja sisällytä ne tekstikansioosi, johon kerätään äidinkielen kursseilla kirjoitetut tekstit. Katso tarkemmat ohjeet linkistä. Klassikkotehtävä on olennainen osa Kieli, kirjallisuus ja identiteetti -kurssin suoritusta.
 

Instagram

Powered by Aava 3