Opiskelu>Oppiaineet - OPS 2003>Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto

ET01 HYVÄ ELÄMÄ

Mikä on moraalin merkitys ja sen luonne? Tiedätkö mikä on tietämisen ja arvostamisen ero? Onko ilmiömaailman ja katsomuksellisten näkökohtien välillä eroa?

Kurssin tavoitteena on tarjota  filosofista ja maailmankatsomuksellista aineistoa edellä esitettyihin kysymyksiin moraalivalintojesi tueksi ja toisten valintojen ymmärtämiseksi.

Kurssi tarkastelee yksilön moraalin ja hyvän elämän ongelmia erilaisissa yhteisöissä ja kulttuureissa. Lähtökohtana on yksilö, valintoja tekevä moraalinen subjekti, joka pohtii ihmiselämän peruskysymyksiä.


ET02 IHMINEN TOTUUDEN ETSIJÄNÄ

Onko sinusta kokemusten luonne pelkästään yksilöllinen, vai voimmeko sanoa maailmasta myös jotakin yleistä? Mitä on sinusta tieto ja mitkä ovat tiedon rajat? Kuinka tiede tutkii maailmaa ja sinua itseään?

Kurssi tarkastelee todellisuuden luonnetta tiedollisesta näkökulmasta. Kurssin tavoitteena on avata maailmankatsomuksen tiedollisia rakenteita ja auttaa sinua järkiperäisesti arvioimaan omaa kulttuuriasi ja omia uskomuksiasi.

Jotta saisit kysymyksille ja vastauksille riittävää syvyyttä, niin kurssiin sisältyy joukko filosofisia peruskäsitteitä sekä teorioita.

ET03 YKSILÖ JA YHTEISKUNTA

Millä tavalla koulu voisi ohjata yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen? Mitä mieltä olet, voiko karismaa rakentaa? Tiedätkö, mitä Hegel tarkoitti puhuessaan "historian lopusta"? Voiko rankaiseminen tapahtua mielestäsi oikeudenmukaisesti? Voiko rikokset unohtaa? Miksi muukalaisvihamielisyys on kasvussa?

Kurssi käsittelee laajasti oikeudenmukaisen yhteiskunnan perustekijöitä. Kurssin pyrkimyksenä on tunkeutua yhteiskunnan pintakerroksen lävitse. Tunkeutuminen onnistuu paremmin konkreettisten esimerkkien avulla ja tutustumalla lähemmin eri ideologioihin ja yhteiskuntafilosofeihin.

 

Instagram

Powered by Aava 3