Opiskelu>Oppiaineet - OPS 2003>Fysiikka

Fysiikka

Fysiikan opiskelu avaa monia ovia tulevaisuudessa. Mikäli haaveissasi on opiskelupaikka lääketieteellisessä tiedekunnassa, tekniikan alalla tai yliopiston fysiikan laitoksella (esim. meteorologi), on lukion fysiikan osaaminen välttämätöntä opiskelupaikan saavuttamiseksi.

Tapiolan lukiossa voi opiskella fysiikkaa erittäin laajasti. Tarjoamme pakollisen FY1-kurssin sekä valtakunnallisten syventävien kurssien FY2 - FY8 lisäksi seitsemän koulukohtaista soveltavaa kurssia:

FY9 Kertauskurssi
Valmistaudutaan ainereaalin fysiikan kokeeseen ja pääsykokeisiin. Käydään läpi koko lukion oppimäärän keskeisimmät alueet.

FY10 Lämpö ja aallot
Syvennetään jo käsiteltyjä lämpöopin ja aaltoliikkeen keskeisten osien hallintaa. Laajennetaan näiden fysiikan osa-alueiden käsittelyä peruskursseja pidemmälle, jotta saavutetaan näissä asiakokonaisuuksissa reaalikoetaso. Suositeltava suoritusaika ensimmäinen vuosi 4. tai 5. jakso. 

FY11 Laskentakurssi
Käsitellään tehtäviä lukio-oppimäärän ja korkeakoulutason rajalta. Valmistaudutaan vaativimpien reaalikoetehtävien ratkaisemiseen. Syvennetään vektorisuureiden hallintaa ja käytetään differentiaali- ja integraalilaskentaa fysiikan probleemissa. Suositusaika kolmas lukuvuosi 2. jakso. 

FY12 Mekaniikka III
Vahvistetaan mekaniikan keskeisten asioiden kuten liike-yhtälö etenemisessä ja pyörimisessä, käyräviivainen liike, jäykän kappaleen dynamiikka ja gravitaatio hallintaa. Siten, että opiskelija pystyy käsittelemään myös vaativan tason reaalikoetehtäviä. Aikasuositus toisen vuoden 3. tai 4. tai 5. jakso. 

FY13 Sähköopin jatkokurssi
Vahvistetaan tasavirtapiirien ja sähköstatiikan hallinta. Syvennetään magnetismin ja sähkömagnetismin osaamista. Suoritusaikasuositus 3. vuoden 1. tai 2. jakso.

FY14 Tähtitiede
Kurssilla tutustutaan tähtitieteen perusteisiin ja käsitellään mm. omaa Aurinkokuntaamme, tähtien kehityskaarta, tähtikuvioita ja hieman kosmologiaa. Kurssille voivat osallistu kaikki aiheesta kiinnostuneet, mutta fysiikan ensimmäisen kurssin (FY1) asioiden hallinta olisi suotavaa.

FY17 Valmistaudumme päättökokeeseen
Käsitellään vanhoja yo-tehtäviä sekä kustakin syventävän kurssin asiakokonaisuudesta reaalikoetehtävien tasoisia tehtäviä. Opetellaan reaalikoetehtävän käsittelymetodi ja ratkaisun muodollinen esitystapa. Harjoitellaan myös teoriatehtäviin vastaamista.


Kurssien suoritusjärjestys ja aikataulu

Kaikille oppilaille suositellaan fysiikan kirjoittamista 3. vuoden keväällä. Mikäli mietit fysiikan kirjoittamista, sinun on syytä valita FY1-kurssi ensimmäisen vuoden ensimmäiseen jaksoon.

1. Vuosi: FY1, FY2 ja FY3. Lisäksi tarjotaan soveltava kurssi FY10, jolla syvennetään FY2 - ja FY3 kurssien osaaminen yo-kokeen vaatimalle tasolle.

2. Vuosi: FY4, FY5, ja FY6. Lisäksi tarjotaan soveltava kurssi FY12, jolla syvennetään FY4 - ja FY5 kurssien osaaminen yo-kokeen vaatimalle tasolle.

3. Vuosi: FY7, FY8 ja FY9. Lisäksi tarjotaan soveltavat kurssit FY9, FY11, FY13 ja FY17. Kurssilla FY13 syvennetään FY6 - ja FY7 kurssien osaaminen yo-kokeen vaatimalle tasolle.

Yo-koe on kolmannen vuoden keväällä.


Fysiikka on luonnontiede. Pohjimmiltaan fysiikan ymmärtäminen on luonnossa tapahtuvien asioiden ja vuorovaikutusten ymmärtämistä. Fysiikassa käytetään matematiikkaa apuvälineenä ilmiöitä selitettäessä. Näin ollen matematiikan hyvä opiskelu auttaa sinua pärjäämään paremmin myös fysiikassa.

 

Instagram

Powered by Aava 3