Opiskelu>Oppiaineet>Historia ja yhteiskuntaoppi

Historia ja yhteiskuntatieto

Historia ja yhteiskuntatieto oppiaineina:

Historia ja yhteiskuntatieto ovat yleissivistäviä oppiaineita, joiden opiskeluun sopii keskustelu ja kyseenalaistaminen. Opettajajohtoisen opetuksen ja erilaisten tehtävien lisäksi onnistuneella oppitunnilla syntyy keskustelua koko ryhmän kesken. Ole aktiivinen tunnilla, uskalla kysyä ja kommentoida, olla eri mieltä! Seuraa myös omaa aikaasi, seuraa uutisia. Menneisyys selittää tätä päivää ja tämä päivä on huomisen historiaa!

Oppiaineiden luonteeseen sopii hyvin myös ulkopuolisen asiantuntemuksen hyödyntäminen. Teemme vierailuja mm. eduskuntaan, Eurooppatiedotukseen, museoihin, yrityksiin jne. Koululla on vieraillut mm. Euroopan parlamentin edustajia ”meppejä”, kansanedustajia, Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksen luennoitsijoita ja pankkien sijoitusneuvojia.

 Suositus kurssien suorittamisjärjestykseksi:

Suosittelemme HI01, HI02 ja HI05 -kurssien suorittamista ensimmäisen vuoden aikana. Mikäli lukujärjestyksessäsi on tilaa, voit suorittaa myös HI03 ja YH01 -kurssit ensimmäisen vuoden aikana. Muut kurssit voit suorittaa toisen ja kolmannen vuoden aikana. Huomioi kurssivalinnoissasi ylioppilaskirjoitukset. Mikäli kirjoitat historian tai yhteiskuntatiedon abivuonna, jätä kyseisen aineen kursseja kolmanteen vuoteen. Näin asiat ovat tuoreessa muistissa!

Ekskursiot – eli kurssit, joihin sisältyy ulkomaan opintomatka – 

Antiikin Rooman historia ja latinan alkeet
British History in English
Keisarillinen Pietari ja vanha Viipuri 

Kursseja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan. Pyrimme tarjoamaan vähintään yhden opintomatkakurssin vuodessa.

 Itsenäinen suorittaminen:

Itsenäinen suoritus on mahdollista kaikkien kurssien kohdalla, mutta olisi suositeltavaa opiskella HI01 ja YH01 –kurssit normaalisti tunneilla käyden. 

Itsenäinen suorittaminen ei ole sidottu kurssitarjottimeen. Voit siis suorittaa kurssin itsenäisesti, vaikka sitä ei kyseisessä jaksossa tarjottaisikaan.

Käy sopimassa itsenäisestä suorittamisesta henkilökohtaisesti opettajan kanssa:
HI01, HI02, YH02, YH04, YH05 Kaarina
HI03, HI04, YH03 Henri
HI05, HI06 ja YH01 Lassi

Esitelmän teko-ohjeet:

  • Perehdy annettuun aiheeseen oppikirjan avulla. Etsi täydentävää tietoa internetistä ja muista kirjoista. Mikäli kyseessä on ryhmätyö, sopikaa työnjaosta.
  • Laadi powerpoint -esitys, jossa on pääkohdat. Suurin osa asiasta on diashown täydentämistä omin sanoin. Tukena esityksessä voi olla laajemmat muistiinpanot.
  • Hyvä suullinen esitys on asiallinen ja selkeä. Hihittely häiritsee oppimista!
  • Anna muille ryhmäläisille tilaisuus esittää täydentäviä kysymyksiä esityksesi jälkeen.

 

 

Instagram

Powered by Aava 3