Opiskelu>Oppiaineet - OPS 2003>Historia ja yhteiskuntaoppi

Historia ja yhteiskuntatieto

Historia ja yhteiskuntatieto oppiaineina:

Historia ja yhteiskuntatieto ovat yleissivistäviä oppiaineita, joiden opiskeluun sopii keskustelu ja kyseenalaistaminen. Opettajajohtoisen opetuksen ja erilaisten tehtävien lisäksi onnistuneella oppitunnilla syntyy keskustelua koko ryhmän kesken. Ole aktiivinen tunnilla, uskalla kysyä ja kommentoida, olla eri mieltä! Seuraa myös omaa aikaasi, seuraa uutisia. Menneisyys selittää tätä päivää ja tämä päivä on huomisen historiaa!

Oppiaineiden luonteeseen sopii hyvin myös ulkopuolisen asiantuntemuksen hyödyntäminen. Teemme vierailuja mm. eduskuntaan, Eurooppatiedotukseen, museoihin, yrityksiin jne. Koululla on vieraillut mm. Euroopan parlamentin edustajia ”meppejä”, kansanedustajia, Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksen luennoitsijoita ja pankkien sijoitusneuvojia.

 

Suositus kurssien suorittamisjärjestykseksi:

Suosittelemme HI01, HI02 ja HI05 -kurssien suorittamista ensimmäisen vuoden aikana. Mikäli lukujärjestyksessäsi on tilaa, voit suorittaa myös HI03 ja YH01 -kurssit ensimmäisen vuoden aikana. Muut kurssit voit suorittaa toisen ja kolmannen vuoden aikana. Huomioi kurssivalinnoissasi ylioppilaskirjoitukset. Mikäli kirjoitat historian tai yhteiskuntatiedon abivuonna, jätä kyseisen aineen kursseja kolmanteen vuoteen. Näin asiat ovat tuoreessa muistissa!

 

Ekskursiot, eli kurssit, joihin sisältyy ulkomaanmatka

Antiikin Rooman historia ja latinan alkeet

British History in English

Keisarillinen Pietari ja vanha Viipuri

Opintomatkakursseja tarjotaan vähintään yksi vuodessa.

 

Itsenäinen suorittaminen

Kaikki kurssit voi suorittaa itsenäisesti, mutta HI01- ja YH1-kurssit kannattaa opiskella normaalisti osallistumalla oppitunneille. Voit suorittaa kurssin itsenäisesti, vaikka kurssia ei olisikaan tarjolla kyseisellä jaksolla. Sovi suorittamisesta henkilökohtaisesti opettajan kanssa:

HI01, HI02, YH02, YH04, YH05 Kaarina

HI03, HI04, YH3 Henri

HI05, HI06 ja YH01 Pia

 

Esitelmän teko-ohjeet:

  • Perehdy annettuun aiheeseen oppikirjan avulla. Etsi täydentävää tietoa internetistä ja muista kirjoista. Ryhmätyön tekijöiden kannattaa sopia työnjaosta.
  • Laadi diaesitys, jossa on pääkohdat. Suurin osa asiasta on diashow'n täydentämistä omin sanoin. Laajemmat muistiinpanot voivat olla tukena esityksessä.
  • Hyvä suullinen esitelmä on asiallinen ja selkeä. Hihittely häiritsee oppimista!
  • Anna muille ryhmäläisille tilaisuus esittää täydentäviä kysymyksiä esityksesi jälkeen.

 

 

Instagram

Powered by Aava 3