Opiskelu>Oppiaineet - OPS 2003>Kemia

Kemia

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan

 1. pakollinen ja 4. syventävää kurssia:

KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia (pakollinen kaikille)

KE2 Kemian mikromaailma (syventävä)

KE3 Reaktiot ja energia (syventävä)

KE4 Metallit ja materiaalit (syventävä)

KE5 Reaktiot ja tasapaino (syventävä)        


Tapiolan lukiossa tarjolla lisäksi seuraavat soveltavat kurssit:

KE6 Kertauskurssi 

KE7 Laboratoriokurssi (pidetään ½ kurssina, laajuus 1 op)

KE8 Soveltavaa kemiaa 
Kurssi ei rajaudu tiettyyn vuositasoon tai jaksoon. Kurssin voi suorittaa vapaasti lukioaikana. Kurssin suorittamisesta tulee sopia etukäteen opettajan kanssa.

KE9 Kemiaa koko elämä (Biokemia) (Tarjotaan vuorovuosina KE10 kanssa.)

KE10 Orgaanisen kemian jatkokurssi (Tarjotaan vuorovuosina KE9 kanssa.)

KE11 Ympäristökemia

 

Instagram

Powered by Aava 3