Opiskelu>Oppiaineet - OPS 2003>Kuvataide

Kuvataide

Kuvataiteen opiskelu Tapiolan lukiossa on: 

 • Visuaalisten taitojen ja tietojen kehittämistä

 • Kuvalliseen kulttuuriin ja sen osa-alueisiin tutustumista

 • Oman luovuuden harjoittelua

 • Rentouttavaa ja mukavaa 

Tapiolan lukiossa tarjotaan yhteensä kymmentä kuvataiteen kurssia. Opetussuunnitelma löytyy kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme kurssien sisältöselostuksineen.

Tapiolan lukiossa opetettavat kuvataiteen kurssit:

Pakolliset kurssit


KU1       Minä, kuva ja kulttuuri

KU2       Ympäristö, paikka ja tila

Syventävät kurssit

KU3       Media ja kuvien viestit

KU4       Taiteen kuvista omiin kuviin

KU5       Nykytaiteen työpaja

Soveltavat kurssi:

KU6       Keramiikkakädet

KU7       Taidegrafiikan työpaja

KU8       Valokuvailmaisun kurssi

KU9       MUKULI 1

KU10     Kuvataiteen lukiodiplomikurssi

KU11     Italian kieli ja taide

KU12    Oman taiteellisen projektin kurssi

KU13    KuMu-performanssikurssi 

Huomioitavaa kuvataiteen kurssien suorittamisesta: 

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU01 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa järjestyksessä, kuitenkin niin, että lukiodiplomikurssi (Ku10) päättää kuvataiteen opinnot. Opiskelijalla on oltava vähintään neljä lukiossa hyväksyttyä kuvataidekurssia suoritettuna ennen lukiodiplomikurssille osallistumista.

KU01 Minä, kuva ja kulttuuri -kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

KU05 Nykytaiteen kurssi on hyvä valita ennen lukiodiplomikurssille osallistumista. Se harjaannuttaa opiskelijan mm. portfoliotyöskentelyyn. Ku05-kurssi järjestetään aina lukuvuoden viimeisessä jaksossa (jakso 5). Lukiodiplomikurssia tarjotaan vuosittain jaksossa 2 johtonumerolla 8.

KU09 MUKULI on musiikin, kuvataiteen ja liikunnan yhteistyökurssi.

Yleisiä käytäntöjä kuviksen opiskelussa:

 • Oppituntien aikana tehdään harjoitustehtäviä, käydään näyttelyissä ja vierailuilla

 • Ole läsnä kaikilla tunneilla, poissaoloselvitykset tehdään valintaohjelma Wilmaan

 • Tarvikemaksu käytettävien materiaalien mukaan on 3-10€. Se maksetaan suoraan kuvataiteen tarvikemaksutilille. Opettaja jakaa kurssin alussa tarvikemaksulapun.

 • Joillakin kursseilla vihkon käyttäminen on ainakin suositeltavaa ellei pakollista. Vihko on oivallinen itsearvioinin ja kuvallisen prosessin havainnollistamisen väline.

 • Kotitehtäviä tulee harvoin, mutta ne tehdään silloin kun niitä annetaan.

 • Oppikirjana käytämme Töyssy, Vartiainen: Kuvataide - visuaalisen kulttuurin käsikirjaa

 • Tehtäviä tulee arviointiin kurssista ja tehtävien laajuudesta riippuen 3-5 kpl/kurssi.

 • Koepäivänä viimeistelemme harjoitustöitä klo 9-12. Ku01-kurssin päättää koe. Kaikki kurssin tehtävät tulee olla valmiina viimeistään koeviikolla omana koepäivänä klo 12 mennessä, ellei muuta sovita.

 • Ole paikalla palautuspäivänä! Silloin saat palautetta töistäsi ja tietää tulevan arvosanasi. Saat myös työsi kotiin, elleivät ne ole näytteillä.

 • Tapiolan lukiossa järjestetään ympäri vuoden kuvataiteen oppilastöiden näyttelyjä. Työt voi hakea näyttelyn jälkeen kuvataiteen luokasta. Niitä säilytetään noin yhden kurssin ajan näyttelyn purkamisen jälkeen kuvataiteen luokan varastossa. Sen jälkeen työt laitetaan roskiin. Kuvataiteen luokan varastossa ei valitettavasti ole arkistointitilaa.


Tervetuloa opiskelemaan kuvataidetta Tapiolan lukioon!

 

Instagram

Powered by Aava 3