Opiskelu>Oppiaineet - OPS 2003>Liikunta

Liikunta

Tapiolan lukiossa haluamme edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä ohjata opiskelijaa ymmärtämään liikunnan merkitys niin fyysiselle, psyykkiselle kuin sosiaalisellekin hyvinvoinnille. Liikunta on toiminnallinen oppiaine, jossa kehitetään opiskelijoiden fyysis-motorisia ominaisuuksia sekä tuetaan heidän kasvuaan ja kehitystään. Opiskelijoiden jaksamista koulutyössä pyritään vahvistamaan liikunnan myönteisten kokemusten kautta.

 

Pakolliset kurssit


LI01              Taitoa ja kuntoa

LI02              Liikuntaa yhdessä ja erikseen 

 

Syventävät kurssit

Kurssien lähtökohtana on liikuntatietojen ja -taitojen lisääminen, yhteistoiminnallisuuden edistäminen ja koulun yhteishengen vahvistaminen. Syventävien kurssien sisältöjen tarkentaminen tapahtuu opiskelijoiden kanssa yhdessä.


LI03              Virkisty liikunnasta

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Liikunnasta apua stressinhallintaan, rentoutumiseen ja virkistäytymiseen ovat pääosissa.Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.


LI04              Yhdessä liikkuen

Kurssin sisältönä on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta. Kurssin pääsisältönä ovat pallopeleistä joukkue- ja mailapelit. Lajien suunnittelussa otetaan huomioon koulun sijainti ja olosuhteet.


LI05              Kuntoliikunta

Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. Opiskelijat laativat henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Harjoitetaan sekä hapenkuljetuselimistöä että lihaksistoa. Kurssin sisältönä ovat lihaskuntoa kohottavat sekä kuntosali- että aerobic -tyyppiset harjoitteet. Lisäksi harjoitetaan kestävyyttä uintia, lenkkeilyä ja hiihtoa hyödyntäen. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

 

Soveltavat kurssit

Soveltavat kurssit toteutetaan normaalisti jaksossa johtonumeron paikalla (LI06, LI12), hajautettuna läpi vuoden lukujärjestyksen ulkopuolella (LI07-LI09, LI16), keskitetysti tiettynä ajankohtana (LI14, LI15) tai itsenäisesti (LI13). Soveltavat kurssit arvioidaan joko numeroin tai suoritusmerkinnällä. Kursseja voi suorittaa useamman kerran jatkuvan liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi.

LI06              Uudet lajit

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat ajankohtaisiin ja kiinnostaviin liikuntamuotoihin lähialueella ja koko suur-Helsingissä. Opiskelija löytää itselleen mahdollisesti uuden harrastettavan liikuntalajinkin. Tutustumiset ovat opiskelijoille osin maksullisia, hinnat ovat kohtuullisia. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

Seuraavat soveltavat kurssit (LI07-LI09) tarjotaan lukuvuoden aikana hajautettuina. Nämä kurssit mahdollistavat opiskelijan säännöllisen liikunnan harrastamisen koko lukion ajan. Kurssin voi suorittaa useamman kerran. Kullakin kurssilla harjoitetaan lajin perustaitoja ja opiskellaan säännöt. Taidoissa edetään pidemmälle ryhmän taso huomioon ottaen.

LI07              Sulkapallokurssi

LI08              Lentopallokurssi

LI09              Salibandykurssi

 

LI12              Vanhat tanssit

Tavoitteena on tutustuttaa vanhaan tanssiperinteeseen ja opettaa myös tansseihin liittyvää tapakulttuuria. Konkreettinen tavoite on saavuttaa riittävä tanssitaito vanhojen päivän esityksiin.

LI13              Oma lajikurssi

Kurssi suoritetaan itsenäisesti opettajan ohjauksessa tai osallistutaan kontrolloidusti säännölliseen johdettuun urheilutoimintaan. Tavoitteena on ohjata opiskelijaa omatoimiseen liikunnan harjoittamiseen. 

 LI14              Lapin lumo

Tutustutaan Lapin kulttuuriin, luontoon, taiteisiin ja elämäntyyliin viikon ajan kevätlukukaudella. Harjoitellaan hiihtolajeja käyden keskeisissä paikallisissa hiihtokeskuksissa leirikoulun hengessä. Kurssi aiheuttaa opiskelijalle kustannuksia, joita pyritään minimoimaan keräten rahaa yhteisin ponnistuksin.

LI15              Retkikurssi

Kurssilla opitaan retkeilyn perustaitoja ja -tietoja. Opiskelijat suunnittelevat retken luonteen yhdessä opettajan kanssa (patikointi, pyöräily, melonta).

LI16              Liikuntadiplomi

Liikuntadiplomi eli liikunnan kypsyysnäyte. Kurssin tavoite on syventää käsitystä itsestä liikkujana. Kurssi sisältää portfolion tekemisen liikunnan harjoittamisesta koko lukion ajalta, tutkielman, kuntotestien suorittamisen ja erityistaidon näyttämisen. Lisäksi suorittajan yhteistyötaidot arvioidaan. Kurssi vastaa taitolajien yo-kirjoitusta.

Liikunnan harjoittaminen perustuu jatkuvaan harjoittamiseen. Edellä olevia syventäviä ja soveltavia kursseja voi suorittaa uudelleen. 

 

Instagram

Powered by Aava 3