Opiskelu>Oppiaineet - OPS 2003>Matematiikka

Matematiikka

Tapiolan lukiossa voi opiskella matematiikkaa erittäin kattavasti, lukiossamme voi opiskella mm. viisi soveltavaa pitkän matematiikan kurssia! Matematiikan osaaminen antaa hyvät valmiudet moniin jatko-opintoihin.

Lyhyt matematiikka (NB)

Lyhyessä matematiikassa tarjotaan pakollisten kurssien NB01 - NB06 ohella molemmat valtakunnalliset syventävät kurssit NB07 ja NB08. Näiden lisäksi lukiossamme tarjotaan yksi soveltava kurssi.

Lyhyen matematiikan opinnoissaan lukiolainen tarvitsee vähintään funktiolaskimen. 

 • NB09: Kertauskurssi
  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
  -  palauttaa mieleen pakollisten kurssien oppisisällön
  -  saa kokonaiskuvan lyhyen matematiikan oppisisällöstä
  -  saa hyvät valmiudet matematiikan ylioppilaskokeeseen
  -  luottaa omiin kykyihinsä matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa

Pitkä matematiikka (MA)

Pitkässä matematiikassa tarjotaan pakollisten kurssien MA01 - MA10 ohella kaikki valtakunnalliset syventävät kurssit MA11 - MA13. Tämän lisäksi lukiossamme voi opiskella viisi soveltavaa pitkän matematiikan kurssia!

Pitkän matematiikan opinnoissaan opiskelija tarvitsee laskimen. Laskimen täytyy olla vähintään funktiolaskin, mutta myös graafinen  ja symbolinen laskin on sallittu. Tapiolan lukion matematiikan opettajilla on käytössään TI-Nspire CX CAS symbolinen laskin. 

Tapiolan lukiossa alkoi lukuvuonna 2013-2014 yhdelle opetusryhmälle ns. erityispitkä matematiikka! Se on kehittynyt Tapiolan lukiossa perustuen vuosien kokemuksiin matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden opetuksesta ja heidän tarpeistaan erityisesti jatko-opintoja ajatellen.

Erityispitkä matematiikka mahdollistaa tavanomaista haasteellisemman opetuksen aiheesta kiinnostuneiden ryhmässä. Lue lisätietoja täältä.


Soveltavat kurssit: 

 • MA15: Lineaarialgebra
  Lineaarialgebraa tarvitaan useissa matematiikkaa ja fysiikkaa käyttävissä tieteissä. Kurssilla syvennetään analyyttisen geometrian (MA04) ja vektorilaskennan (MA05) tietoja.

 • MA16: Kompleksiluvut
  Kurssilla käsitellään korkeamman asteen polynomiyhtälöitä ja laajennetaan ratkaisujoukko käsittämään myös kompleksilukuratkaisut. Kurssilla opiskellaan kompleksilukujen laskutoimituksia, kompleksitaso ja kompleksilukujen napakoordinaattiesitys. Kurssille voi osallistua kurssin MA9 kanssa yhtä aikaa.

 • MA17: Differentiaaliyhtälöt
  Kurssilla laajennetaan tutkittavien funktioiden joukkoa, täydennetään integroimismenetelmiä ja käsitellään differentiaaliyhtälöitä. Tutustutaan kahden muuttujan funktioihin ja osittaisderi­vaattoihin. Kurssille voi osallistua kurssin MA10 jälkeen.

 • MA18: Kertauskurssi
  Kurssilla kerrataan pitkän oppimäärän pääkohtia ja käsitellään tehtäviä eri aihepiirien alueilta sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin

 • MA19: Päättökoevalmennus
  Kurssilla käsitellään ylioppilaskokeeseen, matematiikkakilpailuihin ja pääsykokeisiin valmentavia tehtäviä vaativalla tasolla.

Kaikkien matematiikan kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät lukiomme opetussuunnitelmasta.

Kurssien suositeltava suoritusaikataulu:

Lyhyt matematiikka:

Matematiikan YO-kirjoitus kolmannen vuoden syksyllä
:

1. Vuosi: NB01, NB02 ja NB03 järjestyksessä.

2. Vuosi: NB04, NB05 ja NB06 järjestyksessä,  NB07 (5. jakso) 

3. Vuosi: NB08, NB09 (molemmat jaksossa 1)  

YO-koe on ensimmäisen jakson lopussa.

 

Matematiikan YO-kirjoitus kolmannen vuoden keväällä:

1. Vuosi: NB01, NB02 ja NB03 järjestyksessä.

2. Vuosi: NB04, NB05 ja NB06 järjestyksessä.

3. Vuosi:  NB08 (1. jakso), NB07 (2. jakso) ja NB09 (3. jakso).

YO-koe on lukuloman jälkeen neljännen jakson aikana


Pitkä matematiikka:

Kaikille opiskelijoille suositellaan pitkän matematiikan kirjoittamista kolmannen vuoden keväällä.
  
1. Vuosi: MA01, MA02, MA03, MA04 ja MA05.
                Suositellaan opiskeltavaksi syventävä kurssi MA11 (5. jakso).

2. Vuosi: MA06, MA07, MA08 ja MA09, MA10. 
                Suositellaan opiskeltavaksi myös MA11 (jakso 1. tai jakso 5.), jos ei ole vielä suoritettu. Lisäksi tarjotaan soveltavia kursseja MA15 (jakso 4.) ja MA16 (jakso 5.). 

3. Vuosi: Suositellaan opiskeltavaksi syventävät kurssit MA12 ja MA13. 
                 Lisäksi tarjotaan soveltava kurssit MA17 (2. jakso) ja MA18 (3. jakso)

YO-koe on lukuloman jälkeen neljännen jakson aikana

Matematiikan kurssien korvaavuudet:

MA01 korvaa NB01
MA02 ei korvaavuutta
MA03 korvaa NB02
MA04 ei korvaavuutta
MA05 ei korvaavuutta
MA06 korvaa NB05
MA07 korvaa NB04
MA08 korvaa NB03
MA09 ei korvaavuutta
MA10 ei korvaavuutta

 

Instagram

Powered by Aava 3