Opiskelu>Oppiaineet - OPS 2003>Musiikki

Musiikki

Musiikin opiskelu Tapiolan lukion yleislinjalla
 •   Tapiolan lukio tarjoaa mahdollisuuden suorittaa lukion pakollisen musiikin kurssin (MU01 Musiikki ja minä) jokaisessa viidessä jaksossa kontaktiopetuksena. Tämän lisäksi opiskelijalla
      on mahdollisuus suorittaa kurssi verkkokurssina. 
 •    Kuvataiteen kanssa vaihtoehtoinen Moniääninen suomi -kurssi (MU02), tarjotaan kolmessa eri jaksossa.
 •    Lisäksi yleislinjan opiskelijat voivat osallistua musiikkilinjan opetukseen (mm. kuorot, orkesterit, lauluyhtyeet ja bändit), mutta osallistumisesta sovitaan erikseen opettajien kanssa.

Katso kaikkien kurssien sisällöt musiikin opetussuunnitelmasta.

Tietoa musiikkilinjan opinnoista löytyy täältä.

 

Instagram

Powered by Aava 3