Opiskelu>Oppiaineet - OPS 2003>Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

Jos tarvitset vastausta opintojesi suunnitteluun tai niiden sujumiseen liittyvään ongelmaan, niin opinto-ohjaajat auttavat mielellään Sinua siinä.
 
Yhteystiedot: 
Anja Isonikkilä puh. 043 8246020
Jarkko Währn puh. 043 8246144
 
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
Opinto-ohjaajat ovat tavattavissa päivittäin työhuoneissaan.Tarkemmat vastaanotto-ajat ovat opinto-ohjaajien huoneiden ovissa. 
 
Opinto-ohjauksen kurssit:
OPO1, Koulutus, työ ja tulevaisuus (OP01)
Lukiossa on yksi pakollinen kurssi opinto-ohjausta. Luokkatunnit on hajautettu tasaisesti kolmen vuoden ajalle. Ensimmäisessä jaksossa ovat ykkösten oppitunnit, sitten tulevat abien tunnit ja keväällä on kakkosten tunnit. 
Ykkösille tunnit järjestetään heti elokuussa. Tuntien ajoista ilmoitetaan ryhmänohjaajien tunneilla ja opoinfossa sekä info-TV:ssä. Ilmoittautumislistat tunneille tulevat opoinfoon. Voit listoilta valita itsellesi sopivat ajat. Tunneilla käsitellään kurssivalintoja, lukion suorittamiseen liittyviä ohjeita, ylioppilastutkintoa sekä opiskelutekniikka-asioita. 
Toisena lukuvuotena tunnit järjestetään 4. ja 5. jaksossa. Lisäksi opiskelija voi koko lukuvuoden ajan käydä tutustumassa oppilaitoksiin, yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin, toisen asteen oppilaitoksiin sekä vierailla jatkokoulutusmessuilla ( Studia -messuilla). Koulussamme myös vierailee oppilaitosten ym. edustajia, joiden esityksiä voi seurata. Näitä vierailijakäyntien seuraamisia ja / tai vierailuja oppilaitoksiin ym. tulee toisen lukiovuoden aikana olla tehtynä 2 kappaletta. Lisäksi keväällä 5. jaksossa oppitunneilla käsitellään jatko-opintoja ja ylioppilastutkintoa. 
Kolmantena lukuvuotena opo-tunnit koostuvat neljästä ( 4 ) vierailijaesityksestä ja / tai vierailusta sekä opotunnista. Kaikkiin oppitunteihin ja vierailuihin tulevat ilmoittautumislistat opoinfoon. 
 
OPO2, Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta (OP02)
Kurssilla opiskelija syventää ja laajentaa opiskelu- ja työelämätietouttaan tutustumalla eri oppilaitoksiin, ammatteihin ja työelämään. Kurssin tavoitteena on tukea ja auttaa opiskelijaa jatko-opintojen suunnittelussa. Kurssi järjestetään hajautetusti 2. ja 4. jaksossa. Kurssilla tehdään vierailuja yrityksiin ja oppilaitoksiin. Opiskelija saa itse valita vierailukohteensa. 
Kurssi alkaa 2. jaksossa ja silloin kurssille osallistuva opiskelija tekee vierailusuunnitelman opon kanssa. Ensimmäisestä tapaamisesta informoidaan tirossa ja info-TV:ssä.  
 
OPO3, Tutor -kurssi (OP03) 
Tutor-kurssilla tutoreiksi valitut opiskelijat mm. opastavat lukion uusia opiskelijoita lukion kurssivalinnoissa ja edustavat lukiotamme lukioesittelyissä peruskoululaisille ja heidän huoltajilleen. Tutorit valitaan keväisin hakemuksen perusteella.
 
OPO4, Löydä oma oppimistyylisi, luki-kurssi (OP04)
Kurssilla tutustutaan erilaisiin oppimistyyleihin ja -tekniikoihin. Pyritään löytämään itselle parhaiten sopivia oppimistapoja. Kurssilla saa tietoa oppimiseen liittyvistä asioista ja oppimisvaikeuksista.
 
OPO5, Työ- ja yrityselämään tutustuminen (OP05)
Kurssilla opiskelija tutustuu itseään kiinnostavaan ammattialaan tai yritystoimintaan. Pääosin itsenäisesti suoritettava kurssi edellyttää työskentelyä itse valitussa ja hankitussa työpaikassa vähintään 30 tuntia. Kurssiin liittyy itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Hae ohjeet opolta.
 

Instagram

Powered by Aava 3