Opiskelu>Oppiaineet - OPS 2003>Psykologia

Psykologia

Psykologia oppiaineena

Psykologia on ihmisen toimintaa tutkiva tieteenala, jonka tavoitteena on oppia ymmärtämään ihmisen toimintaan ja käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä monipuolisesti. Psykologian opiskelu tukee itsetuntemuksen ja opiskelutaitojen kehittymistä. Psyykkisiä ilmiöitä tarkastellaan laaja-alaisesti syventyen muun muassa ajatteluun, muistiin, motiiveihin, tunteisiin ja mielenterveyteen. 

Psykologian opiskelu Tapiolan lukiossa

Tapiolan lukiossa on tarjolla yhdeksän erilaista psykologian kurssia: 

PS 01 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus
PS 02 Kehityspsykologia
PS 03 Ihminen tiedonkäsittelijänä
PS 04 Motivaatio, tunteet ja taitava toiminta
PS 05 Persoonallisuus ja mielenterveys
PS 06 Sosiaalipsykologia
PS 07 Positiivinen psykologia ja elämän voimavarat
PS 08 Psykologian ihmissuhdekurssi
PS 10 Psykologian kertauskurssi

Psykologiaa on kaikille yksi pakollinen kurssi (PS1), joka suoritetaan ensimmäisenä. Tämän jälkeen suoritusjärjestys on vapaa. Syventäviä kursseja on tarjolla neljä. Näiden lisäksi voit osallistua soveltaville kursseille, joita on kolme. Sosiaalipsykologian kurssista annetaan numeroarvosana, muut soveltavat kurssit arvostellaan suoritusmerkinnällä.. Ihmissuhdekurssilla (PS 8) paneudutaan ihmissuhteiden keskeisiin kysymyksiin ja vuorovaikutustaitoihin toiminnallisten menetelmien, keskustelun ja erilaisten harjoitusten kautta. Kurssilla on käynyt myös asiantuntijavierailijoita. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

PS 2- kurssi on järkevää suorittaa ennen PS 5- kurssia, ja vastaavasti PS 3- kurssi olisi hyvä suorittaa ennen PS 4- kurssia. Reaalikokeessa menestyminen vaatii mahdollisimman monen kurssin asioiden hallintaa. 

Itsenäinen suorittaminen

Kurssin itsenäisestä suorittamisesta pitää aina neuvotella opettajan kanssa. Psykologian 1. kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Myöskään positiivisen psykologian kurssin PS07, ihmissuhdekurssin PS08 tai kertauskurssin PS10 suorittaminen itsenäisesti ei ole mahdollista.

 

Instagram

Powered by Aava 3