Opiskelu>Oppiaineet - OPS 2003>Ruotsi

Ruotsi

Voit lukea ruotsia A- tai B-tasolla. A-tasolla ruotsia on yleensä alettu lukea peruskoulun 4. luokalla, B- tasolla ruotsin opinnot on aloitettu 7. luokalla. Mikäli ruotsin opinnot ovat sujuneet B-tasolla hyvin ja haluat lisää haastetta, ruotsia on mahdollista siirtyä lukemaan A-tasolle vielä lukiossakin. Vastaava siirto on mahdollista tehdä myös toiseen suuntaan.

Koska ruotsi on Suomen toinen virallinen kieli, ruotsia opiskellaan kaikissa jatko-opiskelupaikoissa. Lisäksi ruotsi on tutkimusten mukaan työelämässä yksi tärkeimmistä kielistä. Lukiossa hankittu hyvä ruotsin kielen perustaito on merkittävä etu opinnoissa ja työelämässä.

B-ruotsissa on viisi pakollista kurssia (kurssit BB01-BB05), A-ruotsissa kuusi (BA01-BA06). Ruotsin ylioppilaskirjoituksiin osallistujat suorittavat lisäksi myös syventäviä ja soveltavia kursseja, jotka antavat valmiuksia hyvään menestykseen ylioppilaskokeessa. Ruotsin kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä.

Kurssien suorittamisjärjestys

B-ruotsi, jos tavoitteena on osallistua ruotsin yo-kirjoituksiin kolmannen vuoden keväällä: 

I lukuvuosi: BB01, BB02, BB03, (BB13)

II lukuvuosi: BB04, BB05, BB06, (BB14)

III lukuvuosi: BB15, BB07, BB11

B-ruotsi, jos tavoitteena on osallistua ruotsin yo-kirjoituksiin kolmannen vuoden syksyllä:

I lukuvuosi: BB01, BB02, BB03, (BB13)

II lukuvuosi: BB04, BB05, BB06, BB15, (BB14)

III lukuvuosi: BB07, BB11

A-ruotsi

I lukuvuosi: BA01, BA02, BA03

II lukuvuosi: BA04, BA05, BA06

III lukuvuosi: ba07, BA08, BA11

A-ruotsin kurssien pienen tarjonnan vuoksi kurssi kurssi BA08 ja BA11 jäävät suorittamatta niiltä, jotka osallistuvat ruotsin yo-kokeeseen kolmannen vuoden syksyllä. Tämän vuoksi on suotavaa, että ruotsia A-tasolla opiskelevat kirjoittavat sen vasta kolmannen vuoden keväällä.

Syventävistä ja soveltavista kursseista (suoritusjärjestyksessä)

B-ruotsi

BB13 Opi ruotsia 1 (kokonainen kurssi)

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on vaikeuksia erityisesti perussanaston ja -kieliopin hallinnassa. Tavoitteena on vahvistaa peruskielitaitoa ja luoda paremmat edellytykset selviytyä ruotsin opinnoista lukiossa. Tarkoitettu 1. vuositason opiskelijoille.

BB14 Opi ruotsia 2 (1/2 kurssia)
Tehokurssi, jolla harjoitellaan perussanastoa ja -kielioppia. Suositellaan sellaisille lukion 2. ja 3. vuoden opiskelijoille, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta ja -tukea ruotsin opinnoissa.

BB06 Puhekurssi, johon sisältyy suullisen kielitaidon koe. Kurssi voidaan suorittaa toisena tai kolmantena lukuvuonna. 

BB15 Ylioppilaskirjoituksiin valmentava soveltava kurssi, aiheena mm. kulttuuri.

BB07 Ylioppilaskirjoituksiin valmentava syventävä kurssi, aiheena mm. kansainvälistyminen.

BB11 (1/2 kurssia) Kurssi, jolla tehdään ylioppilastehtäviä ja harjoitellaan kieliopin ongelmakohtia. Kurssi suoritetaan välittömästi ennen yo-koetta.

A-ruotsi

BA07 Suullisen kielitaidon kurssi, joka valmentaa myös ylioppilaskirjoituksiin. Kurssiin sisältyy myös suullisen kielitaidon koe. 

BA08 Ylioppilaskirjoituksiin valmentava syventävä kurssi, aiheina mm. tiede ja tekniikka.

BA11(1/2 kurssia) Kurssi, jolla tehdään ylioppilastehtäviä ja harjoitellaan kieliopin ongelmakohtia. Kurssi suoritetaan välittömästi ennen yo-koetta.

 

 

Instagram

Powered by Aava 3