Opiskelu>Oppiaineet - OPS 2003>Uskonto ja muut katsomusaineet

Uskonto

Uskonto oppiaineena

Tapiolan lukiossa on mahdollisuus opiskella kuusi kurssia uskontoa: 

UE 01 Uskonnon luonne ja merkitys

UE 02 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta

UE 03 Ihmisen elämä ja etiikka

UE 04 Maailmanuskonnot

UE 05 Mihin suomalainen uskoo?

UE 06 Raamattu

Valtakunnallisten kolmen pakollisen ja kahden syventävän kurssin lisäksi tarjolla on Raamattu-kurssi. Kaikkien kurssien suorittaminen antaa hyvät valmiudet uskonnon ainereaalin kirjoittamiseen yo-kokeessa. Yo-kirjoituksiin valmistautuville on tarjolla puolen kurssin laajuinen UE 09 Kertauskurssi  ensimmäisessä ja kolmannessa jaksossa.

Uskontoa opiskellaan lukiossamme vaihtelevin ja monipuolisin työtavoin. Kursseilla pyritään keskustelemaan paljon, tehdään esitelmiä ja ryhmätöitä sekä käydään vierailuilla.


Kurssien suoritusjärjestys

Opinnot aloitetaan yleensä ensimmäisestä kurssista. Muuten suoritusjärjestys on vapaa.

Syventävät kurssit ovat tarjolla kerran vuodessa. Jos aiot kirjoittaa uskonnon ainereaalin, suunnittele opintosi niin, että ehdit suorittaa kurssit ennen yo-kirjoituksia.

Itsenäinen suorittaminen

Kurssien itsenäiseen suorittamiseen liittyy kokeen lisäksi erilaisia tehtäviä sekä mahdollisesti esitelmän pitäminen tai vierailuille osallistumista. Itsenäisen suorituksen ottaa yleensä vastaan se opettaja, jolla suoritettava kurssi on opetettavana ko. jaksossa.

Uskonnon 1. kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. UE 03 -kurssin eli etiikan kurssin itsenäistä suorittamista emme suosittele, koska kurssilla käsitellään ajankohtaisia moraalikysymyksiä, tehdään opiskelija-alustuksia ja keskustellaan paljon.

 

Instagram

Powered by Aava 3