Opiskelu>Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto

 

Opiskeluhuolto

Lukion opiskeluhuollolla tarkoitetaan lukion toimintakulttuurin yhteisöllistä kehittämistä opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opintomenestyksen edistämiseksi.

Yksilöllisessä opiskeluhuollossa toimitaan opiskelijan auttamiseksi moniammatillisena yhteistyönä varhaisen puuttumisen periaatteiden mukaisesti.

Tapiolan lukion yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja sekä opettajakunnan jäsen. Kaksi kertaa lukuvuodessa opiskeluhuoltoryhmä pitää yhteistyökokouksen opiskelijoiden ja huoltajien edustajien kanssa.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat perehdytetään opiskeluhuollon toimintatapoihin ja tehtäväalueeseen ensimmäisen jakson aikana. Huoltajille opiskeluhuollosta tiedotetaan vanhempainilloissa sekä tarvittaessa wilmatiedotteilla. 

Opiskeluhuollollinen polku.

 

Lukion terveydenhuolto

Lukion terveydenhoitaja on tavattavissa koululla tiistaista torstaihin klo 7.30 - 15.30 ja perjantaisin klo 7.30 - 13.45.

Lukion 1-luokkalaisille tehdään terveystarkastus, muille opiskelijoille tarkastus tehdään tarvittaessa ja opiskelijan niin halutessa. Lukion 2. vsk:n opiskelijat tulevat koululääkärille ja pojille suoritetaan samalla kutsuntojen ennakkoterveystarkastus. Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä myös seksuaaliterveysneuvonta- ja raskaudenehkäisyasioissa. 

Koululääkärin vastaanotolle opiskelija voi hakeutua terveydenhoitajan kautta. Terveydenhoitaja antaa puuttuvat rokotukset ja kirjoittaa rokotustodistukset. Häneltä saa myös terveystodistuksen. Lisäksi terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastuksen armeijan kutsuntoja varten.

Kouluterveydenhoito on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa, johon ei sisälly sairaanhoitoa ensiapua lukuun ottamatta. Ensiaputilanteessa huoltajalla on vastuu opiskelijan saattamisesta jatkohoitoon.

Terveydenhoitaja Seija Vuori      
puh.             046-877 2369
email:         seija.vuori@espoo.fi

Avovastaanotot
Ilman ajanvarausta, nopeiden asioiden hoitoon tarkoitettu palvelu (esimerkiksi rokotukset) on tavoitettavissa päivittäin klo 7.30 - 8.15, 11 - 12, 12.30 - 13.15 sekä tiistaista torstaihin klo 15 - 15.30.

 

Kuraattori

Kuraattori ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden psykososiaalista hyvinvointia, myönteistä kokonaiskehitystä sosiaalityön keinoin sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Tapaamisilla on tarkoitus etsiä ratkaisuja yhdessä opiskelijan kanssa. Keskustelemaan voi tulla esimerkiksi kun opiskelu, vapaa-aika, elämänhallinta tai vuorovaikutussuhteet mietityttävät tai itsenäistymiseen, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa tai kun haluat keskustella aikuisen kanssa. Tapaamiset ovat maksuttomia, ja keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuraattori on Tapiolan lukiolla pääsääntöisesti keskiviikkoisin. Tapaamisaika kannattaa varata etukäteen Wilman kautta, tekstiviestillä, soittamalla tai sähköpostitse. Myös opiskelijan huoltajat voivat olla kuraattoriin yhteydessä, jos he ovat huolissaan nuoren tai perheen tilanteesta.

Kuraattori Riikka Tainio, 046-877 2691etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

Lukion erityisopettaja

Erityisopettaja kartoittaa mahdollisia lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksia ensimmäisten kouluviikkojen aikana. Vapaaehtoinen lukiseula on suunnattu ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. Erityisopettaja kutsuu opiskelijoita haastatteluun ja mahdolliseen tarkempaan yksilölliseen lukitestiin seulatulosten perusteella. Oppimiseen liittyvissä erityisvaikeuksissa on mahdollista saada yksilöohjausta ja tukea.

Päävastuu lukitestaukseen osallistumisesta ja erityisjärjestelyjen hakemisesta on opiskelijalla ja huoltajalla. Rehtori neuvoo erityisjärjestelyjen hakemisessa. Tarkempia menettelyohjeita kannattaa kysyä lukion erityisopettajalta, rehtorilta tai opintojen ohjaajalta. Lisätietoja erityisjärjestelyistä ylioppilaskirjoituksissa löytyy sivulta http://www.ylioppilastutkinto.fi/

Tapiolan lukion erityisopettajana toimii Inka Saajoranta-Kurvinen, puh. 050-360 3974.
 

Opiskelijahuollon psykologi

Opiskelijahuollon psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Vastaanotolle hakeutumisen syinä voivat olla esim. väsymys, stressi, ahdistuneisuus, jännittäminen, masentuneisuus, ihmissuhteet, äkilliset elämänmuutokset ja kriisitilanteet, opintojen sujumiseen liittyvät asiat tai tulevaisuuden suunnitelmat. Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Psykologi on Tapiolan lukiolla pääsääntöisesti keskiviikkoisin. Tapaamisajan voi varata puhelimitse, tekstiviestillä, Wilman kautta tai sähköpostitse.

Psykologi Jenni Keltanen, puh. 050-3894100etunimi.sukunimi@espoo.fi 

 

Instagram

Powered by Aava 3