Opiskelu>Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto

 

Opiskeluhuolto

Lukion opiskeluhuollolla tarkoitetaan lukion toimintakulttuurin yhteisöllistä kehittämistä opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opintomenestyksen edistämiseksi.

Yksilöllisessä opiskeluhuollossa toimitaan opiskelijan auttamiseksi moniammatillisena yhteistyönä varhaisen puuttumisen periaatteiden mukaisesti.

Tapiolan lukion yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja sekä opettajakunnan jäsen. Kaksi kertaa lukuvuodessa opiskeluhuoltoryhmä pitää yhteistyökokouksen opiskelijoiden ja huoltajien edustajien kanssa.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat perehdytetään opiskeluhuollon toimintatapoihin ja tehtäväalueeseen ensimmäisen jakson aikana. Huoltajille opiskeluhuollosta tiedotetaan vanhempainilloissa sekä tarvittaessa wilmatiedotteilla. 

Opiskeluhuollollinen polku

 

Terveydenhoitajan työn ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja omahoitoon opastaminen. Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä rokotus-, seksuaalineuvonta-, raskaudenehkäisy-, päihde- ja mielenterveysasioissa sekä muissa terveyteen liittyvissä asioissa.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana järjestetään terveystarkastus. Yksilöllisen tarpeen mukaan terveydenhoitaja voi ohjata opiskelijan lääkärin tai muiden asiantuntijoiden vastaanotolle.

 
Avovastaanotolle voi hakeutua ilman ajanvarausta. Avovastaanotto on niinä päivinä, jolloin terveydenhoitaja on paikalla. Avokäynnillä annetaan ohjausta ja neuvontaa akuutteihin asioihin.

 

Opiskeluterveydenhuollon lääkärin terveystarkastukseen tarjotaan mahdollisuus pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden aikana. Tarkastus painottuu sairauksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen terveydentilan ongelmien havaitsemiseen. Kutsuntojen ennakkoterveystarkastus tehdään omassa lukiossa.

Sairauksien tarkempi diagnostiikka, hoito ja seuranta eivät sisälly oppilaitoksessa toteutettavaan opiskeluterveydenhuoltoon, vaan tarvittaessa opiskelija ohjataan joko terveysasemalle tai erikoissairaanhoidon arvioon. Opiskeluterveydenhuollossa ei kirjoiteta sairaslomatodistuksia.

Tapaturmien ensiavusta huolehditaan yhdessä muun oppilaitoksen henkilöstön kanssa.

 

Terveydenhoitaja Seija Vuori, etunimi.sukunimi@espoo.fi, puh. 046-877 2369on tavattavissa maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Avovastaanotto on klo 7.30 - 8.15, 11 - 12 ja 12.30 - 13.15.

Lisätietoja (linkki aukeaa uuteen välilehteen):  

https://www.espoo.fi/fi-fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/terveyspalvelut/Koululaiset_ja_opiskelijat

 

Kuraattori ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden psykososiaalista hyvinvointia, myönteistä kokonaiskehitystä sosiaalityön keinoin sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Tapaamisilla on tarkoitus etsiä ratkaisuja yhdessä opiskelijan kanssa. Keskustelemaan voi tulla esimerkiksi kun opiskelu, vapaa-aika, elämänhallinta tai vuorovaikutussuhteet mietityttävät tai itsenäistymiseen, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa tai kun haluat keskustella aikuisen kanssa. Tapaamiset ovat maksuttomia, ja keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuraattori on Tapiolan lukiolla pääsääntöisesti keskiviikkoisin. Tapaamisaika kannattaa varata etukäteen Wilman kautta, tekstiviestillä, soittamalla tai sähköpostitse. Myös opiskelijan huoltajat voivat olla kuraattoriin yhteydessä, jos he ovat huolissaan nuoren tai perheen tilanteesta.

Kuraattori Sari Ansamaa, etunimi.sukunimi@espoo.fi, puh. 043-826 7104, on tavattavissa lähinnä keskiviikkoisin.

 

Lukion erityisopettaja

Erityisopettaja kartoittaa mahdollisia lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksia ensimmäisten kouluviikkojen aikana. Vapaaehtoinen lukiseula on suunnattu ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. Erityisopettaja kutsuu opiskelijoita haastatteluun ja mahdolliseen tarkempaan yksilölliseen lukitestiin seulatulosten perusteella. Oppimiseen liittyvissä erityisvaikeuksissa on mahdollista saada yksilöohjausta ja tukea.

Päävastuu lukitestaukseen osallistumisesta ja erityisjärjestelyjen hakemisesta on opiskelijalla ja huoltajalla. Rehtori neuvoo erityisjärjestelyjen hakemisessa. Tarkempia menettelyohjeita kannattaa kysyä lukion erityisopettajalta, rehtorilta tai opintojen ohjaajalta. Lisätietoja erityisjärjestelyistä ylioppilaskirjoituksissa löytyy sivulta http://www.ylioppilastutkinto.fi/ (linkki aukea uuteen välilehteen). 

Tapiolan lukion erityisopettajana toimii Inka Saajoranta-Kurvinen, etunimi.sukunimi@espoo.fi, puh. 050-360 3974.

Opiskelijahuollon psykologi

Opiskelijahuollon psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Vastaanotolle hakeutumisen syinä voivat olla esim. väsymys, stressi, ahdistuneisuus, jännittäminen, masentuneisuus, ihmissuhteet, äkilliset elämänmuutokset ja kriisitilanteet, opintojen sujumiseen liittyvät asiat tai tulevaisuuden suunnitelmat. Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Psykologi on Tapiolan lukiolla pääsääntöisesti keskiviikkoisin. Tapaamisajan voi varata puhelimitse, tekstiviestillä, Wilman kautta tai sähköpostitse.

Psykologi Heidi Willman, puh. 050-5443138, etunimi.sukunimi@espoo.fi 

 

Pikalinkit

Instagram

Powered by Aava 3