Opiskelu>Tapiolan lukion historia

Tapiolan lukion historia

Visio puutarhakaupunki Tapiolasta rakentui suuren maaltamuuton aikana. Ajatus kaikkien kansankerrosten asuinalueesta sisälsi luontevasti myös oppikoulun; kohti yliopisto-opintoja ja työelämää tarvittiin entistä enemmän lahjakkuusreservejä.

Rohkea kokeilukoulu 1960-luvulla

Oppikoulun kehittämistä pidettiin isona haasteena. Vuonna 1958 perustetussa Tapiolan Yhteiskoulussa lähdettiinkin kokeilukouluvaltuuksin rohkeasti ajamaan sisään linjajakoa: perinteisen klassisen rinnalle luotiin matemaattis-luonnontieteellinen, kaupallis-tekninen ja kielilinja. Silloinen rehtori Tauno Kajatsalo totesikin - oppikoulujen historian perusteella - uudistusten lähteneen Suomessa liikkeelle miltei aina yksityiskouluista, jonka kaltainen Tapiolakin oli.

Tuolloin, kuten kokeilukouluissa usein myös nykyään, huomattiin, että yhteiskunnallisesti osuvienkin suunnitelmien toteuttaminen osoittautui vaikeaksi. Muutaman vuoden kuluttua havaittiin kuitenkin uudistusten välttämättömyys ja se, että Tapiolan yhteiskoulu kykeni suoriutumaan merkittävästä uudisraivaajan työstä; mentiin rohkeasti mutta kuitenkin varovaisesti eteenpäin.

Kouluarkkitehtuurin helmi

Uudistusta, jopa radikaalia ajattelua, osoittavat koulurakennuksen erikoisluokat, joista kuusikulmaiset mutteriluokat lienevät tunnetuimmat maamerkit Tapiolassa. Mutteriluokkien opetustunnelmaa yhdistettynä aikakaudelleen pitkälle vietyyn opetuskokeiluun pidettiin ainutkertaisena. Liikuntasalin katon satulapinta (hyperbolinen paraboloidi) antoi omanlaisensa tila-avaruusvaikutelman.

Kohti tuntematonta mutta koulutettua huomista

Onnistuivatko oppikoulun kehittäjät? Aika antanee vastauksen. Jotain saattaa kertoa vakiintunut lausahdus, jonka mukaan Tapiolan lukiota pidettiin läheisen korkeakoulun ala-asteena.

Kajatsalo ensimmäisenä rehtorina 1960-luvulla otti tehtävänsä vastaan nöyrästi. Hänen mukaansa Tapiolan yhteiskoulu pyrki parhaansa mukaan täyttämään paikkansa ansioituneiden vanhempien oppilaitosten rinnalla. Kenties nykyään Tapiolaa katsotaan samoin ajatuksin.

"Julkinen kasvatus on aina aikansa henkisen tilanteen kuvastin." 

- Tauno Kajatsalo

Pikalinkit

Instagram

Powered by Aava 3