gymnasiet tapiolan lukio


Gymnasiet Tapiolan lukio  grundades år 1958. Gymnasiet  har cirka 500 elever och erbjuder fullständig gymnasiekompetens men har också särskild uppgift i  musik och  inriktning på avancerad matematik. Gymnasiets lärokurs är treårig men studietiden kan vid behov förkortas eller förlängas. Lärokursen ska ändå slutföras inom högst fyra år. Målet för elever vid gymnasiet är att avlägga studentexamen. Studentexamen ger allmän behörighet för högskolestudier. Studentexamen består av minst fyra prov. Examinanderna ska avlägga provet i modersmål och litteratur samt enligt eget val tre prov av följande: provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande språk samt proven i matematik och realämnena. Examinanderna kan ytterligare avlägga ett eller flera extra prov.


Gymnasiediplom :
Gymnasieeleverna  kan avlägga  diplom i bildkonst, idrott, media, musik och teaterkonst.

Språkprogrammet:
-lång lärokurs i  engelska, svenska, franska och  tyska
-kort lärokurs i  franska, tyska, italienska och  spanska

Gymnasiet Tapiolan lukio  erbjuder ett stort antal tillämpade kurser. Några av dem är studiekurser till  Lappland,  Storbritannien, Italien och  Ryssland.

Postadress:
Tapiolan lukio
PL3236
02070 Espoon KAUPUNKI

Besöksadress:
Tapiolan lukio
Opintie 1
02100 Espoo

Rektor: 

Juha-Pekka Peltola
Tel. +358 46 877 1908
förnamn.efternamn@espoo.fi

Prorektors:  

Anna-Leena Helistö och Kaarina Salo

Tel.+358 46 877 3954

förnamn.efternamn@espoo.fi

 

Skolsekreterare:

Marjaliisa Johansson
förnamn.efternamn@espoo.fi

Tel. +358 9 816 39071

 

Tapiola gymnasium är en lättillgänglig byggnad

Det finns bara en trappa i skolbyggnaden och i anslutning till den finns en hiss. Man kan röra sig obehindrat i rullstol i skolbyggnaden. B-ingången är utrustad med elektrisk öppningsknapp. Man kommer in till auditoriet, festsalens scen samt till gymlokalen med hjälp av en trapplift. I närheten av matsalen och gymnastiksalen finns toaletter som är anpassade för rörelsehindrade. För personer mednedsatt hörsel finns det induktionsslinga både i auditoriet och i festsalen. Framför ingången från Rådarstigen finns en parkeringsplats för rörelsehindrade.


VÄLKOMMEN TILL GYMNASIET TAPIOLAN LUKIO!

 

Instagram

Powered by Aava 3